Bảng giá in ảnh & Photobook

Ảnh ép gỗ cao cấp

Size 13x18cm: 60.000vnd
Size 15x21cm: 80.000vnd
Size 20x30cm: 150.000vnd
Size 30x45cm: 250.000vnd
Size 40x60cm: 350.000vnd
Size 50x75cm: 450.000vnd
Size 60x90cm: 550.000vnd
Size 70x110cm: 1.150.000vnd

Ảnh Khung Gỗ Cao Cấp

Size 13x18cm: 80.000 vnd
Size 15x21cm: 100.000 vnd
Size 20x30cm: 200.000 vnd
Size 30x45cm: 320.000 vnd
Size 40x60cm: 450.000 vnd
Size 50x75cm: 600.000 vnd
Size 60x90cm: 850.000 vnd
Size 70x110cm: 1.450.000 vnd

photobook cao cấp

1. Size 15x15cm-20 trang : 550.000vnd
(thêm: 60.000vnd/01 layout(01 tờ)

2. Size 15x21cm ( Dọc ) -20 trang : 650.000vnd
(thêm: 75.000vnd/01 layout(01 tờ)

3. Size 20x20cm - 20 trang : 800.000vnd
(thêm: 100.000vnd/01 layout(01 tờ)

4. Size 30x30cm - 20 trang : 1.300.000vnd
(thêm: 150.000vnd/01 layout(01 tờ)