chup-anh-newborn-da-nang
chup-anh-newborn-da-nang
chup-anh-newborn-da-nang
chup-anh-newborn-da-nang
chup-anh-newborn-da-nang
chup-anh-newborn-da-nang
chup-anh-newborn-da-nang
chup-anh-newborn-da-nang
chup-anh-newborn-da-nang
chup-anh-newborn-da-nang
chup-anh-newborn-da-nang
chup-anh-newborn-da-nang
chup-anh-newborn-da-nang
chup-anh-newborn-da-nang
chup-anh-newborn-da-nang

Ảnh newborn Milk | Đà nẵng

Hin đến tận nhà chụp ảnh newborn cho bé Milk, khi bé được 11 ngày tuổi. sau hơn 2 tiếng đồng hồ cùng với sự hỗ trợ của mẹ và chị hai bé. Hin đã thực hiện dc những bức ảnh tuyệt vời cho bé, và cả chị hai của bé.

Tags

Chup anh newborn da nang, chụp ảnh sơ sinh, da nang, newborn photography