chup-anh-so-sinh-newborn-tai-da-nang-2023
chup-anh-so-sinh-newborn-tai-da-nang-2023
chup-anh-so-sinh-newborn-tai-da-nang-2023
chup-anh-so-sinh-newborn-tai-da-nang-2023
chup-anh-so-sinh-newborn-tai-da-nang-2023
chup-anh-so-sinh-newborn-tai-da-nang-2023
chup-anh-so-sinh-newborn-tai-da-nang-2023
chup-anh-so-sinh-newborn-tai-da-nang-2023
chup-anh-so-sinh-newborn-tai-da-nang-2023
chup-anh-so-sinh-newborn-tai-da-nang-2023
chup-anh-so-sinh-newborn-tai-da-nang-2023
chup-anh-so-sinh-newborn-tai-da-nang-2023
chup-anh-so-sinh-newborn-tai-da-nang-2023
chup-anh-so-sinh-newborn-tai-da-nang-2023
chup-anh-so-sinh-newborn-tai-da-nang-2023
chup-anh-so-sinh-newborn-tai-da-nang-2023
chup-anh-so-sinh-newborn-tai-da-nang-2023
chup-anh-so-sinh-newborn-tai-da-nang-2023

Chụp ảnh Sơ sinh // Newborn | Gin

Cô Hin đến chụp ảnh sơ sinh cho bạn Gin, lúc này bạn Gin được 20 ngày tuổi. vào buổi chụp hình bạn khá thính ngủ nên việc tạo dáng cho bạn cho đúng ý đồ của cô Hin cũng hơi lâu một chút, nhưng bù lại có rất nhiều ảnh xinh, dễ thương nè.

Tags

chup anh newborn, chup anh so sinh tại nhà

error: